info@ygtur.com 0 212 272 40 80

*** SCHENGEN VİZESİ İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR ***

 

* Yeşil Pasaport Sahibi Misafirlerimiz Schengen Vizesinden muaftır.

VİZE İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 

Şirket Sahipleri & Ortakları & Tüccar ve Sanayiciler:

* Tur bitiş tarihi itibari ile en az 6 ay geçerliliği olan pasaport
* Nüfus müdürlüğünden, vukuatlı nüfus örneği.
* Vize başvuru formu
* Kimlik fotokopisi
* Arka fonu beyaz 2 adet yeni çekilmiş ya da başka bir vizede daha önceden kullanılmamış ve orijinal biyometrik fotoğraf
* Şirket antetli kağıdına kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış ilgili makama hitaben yazılmış vize talep dilekçesi
* Şirketin imza sirküleri fotokopisi
* Faaliyet belgesi (Son 3 ay tarihli)
* Vergi levhası fotokopisi (Son dönemi gösteriyor olmalı)
* Ticari sicil gazetesi fotokopisi
* Banka hesap cüzdanı fotokopileri (Güncel tarihli, hesap hareketli ve bakiyesi bulunmalıdır. Ayrıca bankadan yazı şeklinde olacaksa kaşeli imzalı ve bankaya ait imza sirküleri ile birlikte alınmalıdır.)
* Tapu fotokopileri, araç ruhsat fotokopileri
* Aile ile yapılacak seyahatlerde eş ve çocuk isimleri ve masrafların tamamının kişi / firma tarafından karşılanacağını belirten şirket antetli kağıdına imzalı ve kaşeli ilgili makama hitaben vize talep dilekçesi, evlilik cüzdanı fotokopisi 

SSK 'ya Bağlı Olarak Çalışanlar:

* Tur bitiş tarihi itibari ile en az 6 ay geçerliliği olan pasaport
* Nüfus müdürlüğünden, vukuatlı nüfus örneği
* Vize başvuru formu
* Kimlik fotokopisi
* Arka fonu beyaz 2 adet yeni çekilmiş ya da başka bir vizede daha önceden kullanılmamış ve orijinal biyometrik fotoğraf
* Şirket antetli kağıdına kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış ilgili makama hitaben yazılmış vize talep dilekçesi
* İlgili makama hitaben yazılmış şahsi vize talep dilekçesi
* Şirketin imza sirküleri fotokopisi
* Faaliyet belgesi (Son 3 ay tarihli)
* Vergi levhası fotokopisi (Son dönemi gösteriyor olmalı)
* Ticari sicil gazetesi fotokopisi
* SSK işe giriş bildirgesi (yolcu çalışma süresinin 1 yılı doldurmaması durumunda bir önceki çalıştığı işyerinden SSK işe giriş bildirgesini temin etmelidir.)
* Maaş bordrosu (Son 3 aylık)
* SSK aylık prim bordrosu (son 4 aylık – SSK ‘nın internet sitesinden alınabilir)
* Banka hesap cüzdanı fotokopileri (Güncel tarihli, hesap hareketli ve bakiyesi bulunmalıdır. Ayrıca bankadan yazı şeklinde olacaksa kaşeli imzalı ve bankaya ait imza sirküleri ile birlikte alınmalıdır.)
* Tapu fotokopileri, araç ruhsat fotokopileri
* Aile ile yapılacak seyahatlerde eş ve çocuk isimleri ve masrafların tamamının kişi / firma tarafından karşılanacağını belirten şirket antetli kağıdına imzalı ve kaşeli ilgili makama hitaben vize talep dilekçesi, evlilik cüzdanı fotokopisi 

Esnaf ve Sanatkârlar ile Serbest Meslek Sahipleri:

* Tur bitiş tarihi itibari ile en az 6 ay geçerliliği olan pasaport
* Nüfus müdürlüğünden, vukuatlı nüfus örneği
* Vize başvuru formu
* Kimlik fotokopisi
* Arka fonu beyaz 2 adet yeni çekilmiş ya da başka bir vizede daha önceden kullanılmamış ve orijinal biyometrik fotoğraf
* Firma antetli kağıdına kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış ilgili makama hitaben yazılmış vize talep dilekçesi
* Firma sahibinin imza beyannamesi fotokopisi
* Faaliyet belgesi fotokopisi (bağlı bulunduğu meslek odasından alınmış ve son 3 ay tarihli olmalıdır)
* Vergi levhası fotokopisi (son dönem)
* Ticaret sicil gazetesi (var ise)
* Banka hesap cüzdanı fotokopileri (Güncel tarihli, hesap hareketli ve bakiyesi bulunmalıdır. Ayrıca bankadan yazı şeklinde olacaksa kaşeli imzalı ve bankaya ait imza sirküleri ile birlikte alınmalıdır.)
* Tapu fotokopileri, araç ruhsat fotokopileri
* Aile ile yapılacak seyahatlerde eş ve çocuk isimleri ve masrafların tamamının kişi tarafından karşılanacağını belirten ilgili makama hitaben vize talep dilekçesi, evlilik cüzdanı fotokopisi

Avukatlar & Doktorlar & Eczacılar & Diş Hekimleri & Mühendisler:

* Tur bitiş tarihi itibari ile en az 6 ay geçerliliği olan pasaport
* Nüfus müdürlüğünden, vukuatlı nüfus örneği
* Vize başvuru formu
* Kimlik fotokopisi
* Arka fonu beyaz 2 adet yeni çekilmiş ya da başka bir vizede daha önceden kullanılmamış ve orijinal biyometrik fotoğraf
* Firma antetli kağıdına kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış ilgili makama hitaben yazılmış vize talep dilekçesi
* İlgili makama hitaben yazılmış şahsi vize talep dilekçesi
* İmza beyannamesi fotokopisi
* Faaliyet belgesi fotokopisi (bağlı bulunduğu meslek odasından ve son 3 ay tarihli)
* Vergi levhasının fotokopisi (Son dönemi gösteriyor olmalı)
* Tapu fotokopileri, araç ruhsat fotokopileri
* Banka hesap cüzdanı fotokopileri (Güncel tarihli, hesap hareketli ve bakiyesi bulunmalıdır. Ayrıca bankadan yazı şeklinde olacaksa kaşeli imzalı ve bankaya ait imza sirküleri ile birlikte alınmalıdır.)
* Aile ile yapılacak seyahatlerde eş ve çocuk isimleri ve masrafların tamamının kişi tarafından karşılanacağını belirten ilgili makama hitaben vize talep dilekçesi, evlilik cüzdanı fotokopisi

Devlet Dairesinde Çalışanlar:

* Tur bitiş tarihi itibari ile en az 6 ay geçerliliği olan pasaport
* Nüfus müdürlüğünden, vukuatlı nüfus örneği
* Vize başvuru formu
* Kimlik fotokopisi
* Arka fonu beyaz 2 adet yeni çekilmiş ya da başka bir vizede daha önceden kullanılmamış ve orijinal biyometrik fotoğraf
* İlgili makama hitaben yazılmış vize talep dilekçesi
* Bağlı bulunduğu makamdan görev yazısı
* Resmi kurum görev kimlik kartının önlü arkalı fotokopisi
* Maaş bordrosu (son 3 ay)
* Banka hesap cüzdanı fotokopileri (Güncel tarihli, hesap hareketli ve bakiyesi bulunmalıdır. Ayrıca bankadan yazı şeklinde olacaksa kaşeli imzalı ve bankaya ait imza sirküleri ile birlikte alınmalıdır.)
* Tapu fotokopileri, araç ruhsat fotokopileri
* Aile ile yapılacak seyahatlerde eş ve çocuk isimleri ve masrafların tamamının kişi tarafından karşılanacağını belirten İlgili Makama hitaben vize talep dilekçesi, evlilik cüzdanı fotokopisi

Emekliler:  

* Tur bitiş tarihi itibari ile en az 6 ay geçerliliği olan pasaport
* Nüfus müdürlüğünden, vukuatlı nüfus örneği
* Vize başvuru formu
* Kimlik fotokopisi
* Arka fonu beyaz 2 adet yeni çekilmiş ya da başka bir vizede daha önceden kullanılmamış ve orijinal biyometrik fotoğraf
* İlgili makama hitaben yazılmış vize talep dilekçesi
* Emeklilik cüzdanının veya kartının fotokopisi
* Emeklilik maaşı aldığı banka kartı ve/veya banka cüzdanının fotokopisi (aldığı net maaş miktarını gösteriyor olmalı)
* Banka hesap cüzdanı fotokopileri (Güncel tarihli, hesap hareketli ve bakiyesi bulunmalıdır. Ayrıca bankadan yazı şeklinde olacaksa kaşeli imzalı ve bankaya ait imza sirküleri ile birlikte alınmalıdır.)
* Tapu fotokopileri, araç ruhsat fotokopileri
* Aile ile yapılacak seyahatlerde eş ve çocuk isimleri ve masrafların tamamının kişi tarafından karşılanacağını belirten ilgili makama hitaben vize talep dilekçesi, evlilik cüzdanı fotokopisi

Ev Hanımları: 

* Tur bitiş tarihi itibari ile en az 6 ay geçerliliği olan pasaport
* Nüfus müdürlüğünden, vukuatlı nüfus örneği
* Vize başvuru formu
* Kimlik fotokopisi
* Arka fonu beyaz 2 adet yeni çekilmiş ya da başka bir vizede daha önceden kullanılmamış ve orijinal biyometrik fotoğraf
* Tüm masrafların eşi tarafından karşılanacağını belirten ilgili makama hitaben yazılmış vize talep dilekçesi
* İlgili makama hitaben yazılmış şahsi vize talep dilekçesi
* Eşine ait iş evrakları
* Banka hesap cüzdanı fotokopileri (Güncel tarihli, hesap hareketli ve bakiyesi bulunmalıdır. Ayrıca bankadan yazı şeklinde olacaksa kaşeli imzalı ve bankaya ait imza sirküleri ile birlikte alınmalıdır.)
* Tapu fotokopileri, araç ruhsat fotokopileri
* Aile ile yapılacak seyahatlerde eş ve çocuk isimleri ve masrafların tamamının kişi tarafından karşılanacağını belirten ilgili makama hitaben vize talep dilekçesi, evlilik cüzdanı fotokopisi

Öğrenciler: 

* Tur bitiş tarihi itibari ile en az 6 ay geçerliliği olan pasaport
* Nüfus müdürlüğünden, vukuatlı nüfus örneği
* Vize başvuru formu
* Kimlik fotokopisi
* Arka fonu beyaz 2 adet yeni çekilmiş ya da başka bir vizede daha önceden kullanılmamış ve orijinal biyometrik fotoğraf
* Ebeveynler tarafından imzalı ilgili makama hitaben yazılmış vize talep dilekçesi
* İlgili makama hitaben yazılmış şahsi vize talep dilekçesi
* Öğrenci belgesi
* Muvafakatname fotokopisi; Konsolosluk tek başına ya da anne babadan herhangi biri ile seyahat edecek 0-18 yaş arası çocuklar için anne ve babasından noter onaylı muvafakatname istemektedir (orijinali çıkışta yanınızda bulunmalıdır.)
* Banka hesap cüzdanı fotokopileri (Güncel tarihli, hesap hareketli ve bakiyesi bulunmalıdır. Ayrıca bankadan yazı şeklinde olacaksa kaşeli imzalı ve bankaya ait imza sirküleri ile birlikte alınmalıdır.)
* Ebeveyne ait iş evrakları
* Tapu fotokopileri, araç ruhsat fotokopileri

Not:
* YG Turizm, Konsolosluk ile başvuru sahibi arasındaki aracı kurumdur. Herhangi bir yaptırımı bulunmamaktadır.
* Anne ve babadan ayrı ya da herhangi birisi ile seyahat edecek olan 18 yaşından küçük çocuklar için noter onaylı MUVAFAKATNAME istenmektedir.
* Konsolosluk gerekli gördüğü taktirde yukarıda belirtilen evrakların dışında herhangi bir evrak ibraz etmenizi isteyebilir.
* Schengen Vizesi ücreti herşey dahil 160 Euro' dur. 

©2015 - 2020 YGtur.com bir YG Turizm Ltd.Şti. markasıdır.

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Omn Portal